Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest

Git Projekt spółka z o.o. ( Dawniej Glazura i Terakota Andrzej Michniewski ) 

ul.Okólna 10

42-400 Zawiercie

NIP 6492328665

REGON 524871120

KRS 0001028120 

sklep@git.com.pl 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług realizowanych przez Sklep gitprojekt.com prowadzony przez Administratora i w celu realizacji umów zawartych z Administratorem oraz z innymi podmiotami, którym zlecone zostało realizowanie świadczenia usług Sklepu gitprejekt.com

Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane w w/w celach będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji umowy oraz uzasadnionych interesów Sklepu – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pan/Pani odmówić podania danych osobowych, lecz może to spowodować brak możliwości realizacji umowy czy też brak możliwości jej zawarcia.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.