POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GITPROJEKT.COM

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach serwisu jest:

Git Projekt spółka z o.o. ( Dawniej Glazura i Terakota Andrzej Michniewski )

ul.Okólna 10

42-400 Zawiercie

NIP 6492328665

REGON 524871120

KRS 0001028120 

– zwany dalej Administratorem/Sklepem i będący jednocześnie Usługodawcą serwisu www.gitprojekt.com

Sklep będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu sprzedaży produktów, znajdujących się na stronie www.gitprojekt.com 

Dane w w/w celach będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji umowy oraz uzasadnionych interesów Sklepu – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane będą przetwarzane także w celu korzystania przez administratora z newslettera oraz formularza kontaktowego oferowanych przez Sklep;

W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może odmówić podania danych osobowych, lecz może to spowodować brak możliwości realizacji umowy czy też brak możliwości jej zawarcia.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sklep informuje, że Administrator może korzystać w serwisie www.gitprojekt.com z profilowania danych osobowych, do celów marketingu bezpośredniego – po uzyskaniu takiej zgody od klienta. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie www.gitprojekt.com może być np. przyznanie upustu, lepszej oferty od tej oferowanej na stronie głównej serwisu. 

W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu wykonania Usługi. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Serwis danych zawartych w plikach typu „Cookies” w celach analitycznych. 

 

Polityka obowiązuje od dnia 29.03.2023 roku.